Select Your Style

Choose your layout

Sewa Sanskar Samrasta Samridhi

Sr.No. Name Designation Contact No.
1 Mr. Tarun Gupta President 9212752524
2 Mr. Sanjay Garg Vice-President 9811391229
3 Mr. Dinesh Gupta Vice-President 9811093656
4 Mr. Sanjay Jindal Vice-President 9871259000
5 Mr. Hemanth Vice-President 9810065247
6 Mr. Rajender Singh Organization Secretary 9968651178
7 Dr. Ram Kumar General Secretary 9312936897
8 Mr. Alok Verma Secretary 9810158931
9 Miss Anju Pandey Secretary 9212868896
10 Mrs. Sangeeta Tyagi Secretary 9212532100
11 Mr. Yogesh Kumar Secretary 9818395931
12 Mr. Babu Lal Sharma Office Secretary 8010651201
13 Mr. Vinod Jain Office 9811639822
14 Mrs. Nidhi Ahuja Treasurer 9811411338
15 Mr. Brij Kishor Member 9810099594
16 Mr. Munees Kumar Member 9810111028
17 Mrs. Shivali Aggarwal Member 9711374357
18 Mr. Ravinder Member 9868272495
19 Mr. Arvind Member 9891391378
20 Mr. Ashok Member 9818086555
21 Mrs. Anjali Member 9811158496
22 Mr. Pradeep Solanki Member 9810344733
23 Mr. Sukhdev Co-opted Secretary 9312237354
24 Mr. Mithilesh Co-opted Secretary 9818387900

 

List of Members of State Project Group, 2017-18

Sr. No. Project Project Head Contact No.
1 Sewa Dham Mr. Ravinder Kumar 9868272495
2 Gopal Dham

Mr. Virender Mata

Mr. Raghuraj

Mr. Satpal

Mrs. Reeta

9213133698

9213909051

9818405761

3 Matrichhaya, Paharganj

Mr. Suresh

Mr. Jitender

Mr. Jai Prakash

9312215286

9811897772

9971988034

4 Matrichhaya, Mianwali Mr. Prem Sagar Bhatia

Mr. Shyam

9311048931

9212564656

5 Sewa Samiti Mr. Lakshman

Mr. Anurag

9810839369

9953111083

6 Computer Mr. Sushil Kumar 9650961249
7 Cutting tailoring (stitching) Mehandi, Beauty Parlor, Training Miss Anju Pandey 9212868896
8 Sewa Samarpan Mrs. Shivali

Mrs. Shivani

Mrs. Kailashi

9711374357

9810946936

9013605621

9 Medical Mr. Sanjay Jindal

Mr. Ashok Kumar

9871259000

9818086555

10 Office

Office Management

Mr. Babu Lal Sharma

Mr. Vinod jain

8010651201

9811639822

11 Hostel Purv SavitjanĀ  Sewa Samiti Mr. Pradeep Kumar 9810344733
12 Keertan Mandali, Katha, Havan and Programme of other sanskar Mrs. Promila Popli

Mrs. Madhu Gupta

9811346926

9313183839

13 Sangeet, Geet, Kavita Mrs. Saroj 9643121390
14 Prasanna Salah Mrs. Payal 9650746668
15 C S R Mr. Brij Kishor 9810099594

011-42384494

16 Samrastha Mr. Sukhram 9313743652
17 Employment Mrs. Jayoti Lahotia 9818708400
18 Street children Mr. Gyan Prakash 9811319906
19 Kusth Ashram Mr. Satish 9717022979
20 Social Media, Volunteer Miss Deepti 9205055001
%d bloggers like this: